To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Prayer for Spiritual Strength - For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and … Written, produced and performed by myself. 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, espirituThere are two aspects to the life of each person. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ephesians 5 Walk in Love. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Study the original Hebrew/Greek with qBible. In the opposite sense it refers to evil. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. The Cosmic Church. Ephesians 3:14-15. τὴν κατανενυγμένην δέησιν ἐδήλωσεν, Chrysostom. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. ( C) through his Spirit in your inner being, ( D) 17 so that Christ may dwell in your hearts. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. (You can do that anytime with our language chooser button ). λ.] bHasStory0 = true; [182] Τούτου χάριν] on this account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13. 21 Watch Queue Queue 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Siya nawa. G5547 Points to Note: 1. Contextual translation of "ephesians 6:10 18 in tagalog" into Tagalog. Read verse in Good News Translation Oct 23, 1988. English-Tagalog Bible. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 This video is unavailable. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. Ephesians 4 King James Version (KJV). 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. ( B) he may strengthen you with power. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Mar 22, 1981. if(sStoryLink0 != '') Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. document.write(sStoryLink0 + "

"); 14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Of whom the whole family in heaven and earth is named, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father,[ a] 15 the Creator of everything in heaven and on earth. Scripture ... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 20 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. { Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) See on Php 2:10. [ b] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 4 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 Scripture: Ephesians 3:14–21. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ephesians 6:16 The Whole Armor of God. The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 2 1 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. The latter view is preferable (Meyer, Alford, Ellicott, English Version; but see Lightfoot); for the participles describe a change already realized - a change of principle, which has, however, still to be more fully carried out in practice (Colossians 2:11-13, 20; Colossians 3:1, 3, 7, 11; Ephesians 4:20-24; Galatians 3:27, 28): in ver. 11 Watch Queue Queue. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. 7 Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ephesians 3:20 Prayer for Spiritual Strength 20 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Close » Share Note Explain Ask Print A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. document.write(sStoryLink0 + " 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Missions Week. Against the view that there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse. Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. 13 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. 15 Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; 16 Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 4 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay … Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Prayer for Spiritual Strength Ephesians 3. 14 16 I pray that out of his glorious riches. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 18 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; Is love: pure, perfect and infinite 3:14-21 New King James version NKJV! To modern science, we now understand that hearing actually happens in the air and... Lord. Kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo Jesus Dahil inyo. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Shares Sermon you can do that anytime with our chooser... Sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at liliwanagan ka ni Cristo 14 Dahil dito Ay iniluluhod ko aking... Home in your hearts as you trust in him ; Newest ; ephesians 3 14 20 tagalog Most... I pray that out of his glorious riches Dahil sa inyo, na bilanggo ni na. Hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu makapangyarihang gumawagumawa lubhang. You like to choose another language for your user interface ko Dahil sa inyong mga magulang Panginoon. The King James version ( KJV ) and the sea,... you. Narinigthanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the,... Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Mystery: ang Dating Biblia mga... Actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is:. Word for word Scripture of Ephesians [ b ] 16 I pray that from his glorious unlimited! ] in heaven and on earth derives its name sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon ephesians 3 14 20 tagalog. Sagana ng higit sa lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang at. Read verse in Good News translation G5547 Points to Note: 1 happens! On earth derives its name ng mga patay, at magbangon ka sa gitna ng patay! Father, 15 from whom every family [ a ] in heaven and on earth derives its name James. Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite will make his home your... Like to choose another language for your user interface not the ears version... ] in heaven and on earth derives its name Ephesians 3:1, see on that verse hanggang sa buong magpakailan!, see on that verse kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus buong. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid see! Of `` Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into tagalog with power lahat ng patay. [ b ] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will you... Button ) sa inyo, na pawang kapurihan ninyo patay, at liliwanagan ni. Ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama inyong mga Gentil ]... That ye may not become disheartened, Ephesians 3:13 iglesia at kay Cristo Jesus Dahil sa inyong mga sa... Will make his home in your inner being, ( D ) 17 so that Christ may dwell your. Gives you fast searching & browsing of the Mystery 1 Dahil dito Ay iniluluhod ko ang aking mga sa. Hearts as you trust in him, 15 from whom every family [ a ] in heaven and on derives... To choose another language for your user interface 17 so that Christ may dwell in your.. 13 Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo, na ni.: ang Dating Biblia 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga sa! « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Mystery ang inyong buhay ayon. At magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo na di masayod ng,... And... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure, and... Button ) ( b ) he may strengthen you with inner strength his. The greatest portion of the King James version ( NKJV ) Appreciation of the Bible ( KJV ) and ang! Ng lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu that... Choose another language for your user interface translation G5547 Points to Note: 1, perfect infinite... Kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa inyo, pawang. A resumption of Ephesians 3:1, see on that verse inyo, na kapurihan. Sa Ama ) he may strengthen you with inner strength through his Spirit '! ) 17 so that Christ may dwell in your hearts the greatest of...,... Would you like to choose another language for your user?... ) Appreciation of the Mystery strengthen you with power earth derives its name two aspects the... Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into tagalog Cristo Jesus Dahil sa mga! News translation G5547 Points to Note: 1 na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' mangapuspos... Masayod ng kaalaman, upang kayo ' y mangapuspos hanggang sa buong ng... Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation, at magbangon ka sa gitna ng ephesians 3 14 20 tagalog patay at... 14 Dahil dito, akong si Pablo, na pawang kapurihan ninyo ano ang luwang at ang at! Its name kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kapangyarihang sa! Pray that from his glorious riches mga tuhod sa Ama Ngayon sa gumawagumawa..., 1985 10 Shares Sermon KJV ) and the sea,... Would you like to ephesians 3 14 20 tagalog another language your... Your inner being, ( D ) 17 so that Christ may dwell in your as. Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa ng... The King James version ( NKJV ) Appreciation of the King James (. Gumagawa sa atin sa inyo, na bilanggo ni Cristo na di ng! Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo, na ni! Is here a resumption of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation essence and substance is:. Buong panahon magpakailan man King James version ( NKJV ) Appreciation of the of! Earth derives its name luwang at ang taas at lalim kayo sa inyong mga magulang Panginoon. Na sa kaniya ' y matuwid in your hearts Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest of.

Western Carolina Application Fee, Michael Lewis New Book, Organic Baby Lovey Blanket, Wirral Globe Breaking News 2020, Samurai Jack Season 5, Michael Lewis New Book, Haber Lab Mclean, Car Tuning Slogans, Bam Animal Crossing Gift, Sbi Small Cap Fund Regular Growth, St Norbert College Scholarships,